Velkommen på babysvømming i AdO arena

Baby- og småbarnsvømming er en hyggelig familieaktivitet der barnet er sammen med en eller begge foreldre i vannet. Vanntilvendte barn lærer lettere å svømme. Å være i vann gir en unik bevegelsesfrihet for barnet. Det styrker barnet sosialt og motorisk. Babysvømmingskursene går over 10 ganger. Det kan kommer inn med to voksne et barn per kursgang. Dersom du ikke har mulighet til å delta på en kurs-time- kan du bruke klippekortet til å gå å bade på egenhånd (du kommer også da inn med to voksne og ett barn per klipp). Det er ikke kurs i ferier og helligdager.