Velkommen på babysvømming i AdO arena

Baby- og småbarnsvømming er en hyggelig familieaktivitet der barnet er sammen med en eller begge foreldre i vannet. Vanntilvendte barn lærer lettere å svømme. Å være i vann gir en unik bevegelsesfrihet for barnet. Det styrker barnet sosialt og motorisk. Babysvømmingskursene går over 10 ganger. Det kan komme inn to voksne med et barn. Dersom du ikke har mulighet til å delta på en kurs-time- kan du bruke klippekortet til å gå å bade på egenhånd (du kommer da inn med to voksne og ett barn per klipp). Det er ikke kurs i ferier og helligdager.