Nordnes Sjøbad

Merk! Av smittevernhensyn er det nå kun forhåndsbooking for Vinterbadingen. Nordnes Sjøbad er stengt 25.mars til 14.april. Nye billetter legges ut for salg så fort forholdene tilsier det